algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Alle bepalingen en afspraken beschreven in deze algemene voorwaarden gelden voor de activiteiten aangeboden door of in samenwerking met vzw Kaluis vanaf 2019. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze voorwaarden.

Meer informatie kan u bekomen via info@kaluis.be of 0494/177898.

INSCHRIJVING, BEVESTIGING EN BETALING

Tenzij anders vermeld lopen inschrijvingen via de partners waarmee Kaluis samenwerkt. Bij elke activiteit vindt u de link naar de website waar u online kan inschrijven. Het zijn dan ook de voorwaarden van de betreffende partner die hier geldend zijn.

Indien uw kind op medisch vlak een speciale behandeling behoeft (allergie, medicatie, verzorging) is het essentieel dat Kaluis en de partner hiervan op de hoogte zijn. U verbindt er zich toe alle noodzakelijke en nuttige informatie voor de start van de activiteit door te geven.

ANNULERING

Annulering door vzw Kaluis: Kaluis houdt zich het recht voor een activiteit te annuleren wegens omstandigheden buiten de wil van Kaluis om. U wordt hiervan zowel telefonisch als via mail op de hoogte gebracht door Kaluis of de betreffende partner. Bij annulering door Kaluis wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort.

Annulering door de deelnemer: hier gelden de annuleringsvoorwaarden van de partner waarmee de activiteit georganiseerd werd.

VERZEKERING

De deelnemers zijn verzekerd tijdens de activiteiten. Bij vragen over de verzekering kan u steeds een email sturen naar info@kaluis.be.

Stoffelijke schade, zoals schade veroorzaakt aan kledij, brillen, horloges en andere persoonlijke bezittingen (gsm, computerspelletjes, iPod en dergelijke) worden niet gedekt door de verzekering.

Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Kaluis kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies, schade of diefstal.

BEELDMATERIAAL

Kaluis kan foto’s en video-opnames maken van de activiteiten van de deelnemers en vraagt hiervoor bij aanvang van de activiteiten uw toestemming als ouder. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden van Kaluis. Indien u alsnog bezwaar heeft tegen een gepubliceerde foto of video, kan u dat te melden via info@kaluis.be en verwijderen wij het materiaal.

PERSOONSGEGEVENS

Kaluis heeft het recht de persoonsgegevens van de deelnemers en zijn/haar ouders bij te houden en verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de ouders.

De ouders kunnen de gegevens die op hen betrekking hebben steeds opvragen bij Kaluis. Op simpel verzoek worden deze gegevens verwijderd.

VARIA

Kaluis houdt zich het recht voor om een deelnemer tijdens een activiteit naar huis te sturen wegens ontoelaatbaar gedrag. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouders hiervan vooraf verwittigd. Het inschrijvingsgeld zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de vakantieperiode worden terugbetaald. Een administratiekost van 15 euro wordt in mindering gebracht van de terug te storten som.

Kaluis verzoekt de ouders in de mate van het mogelijke kledij en/of voorwerpen te naamtekenen. Dit is belangrijk in geval van verlies. Voor info over verloren voorwerpen kan u een mailtje sturen naar info@kaluis.be.

Kaluis houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven. Iedere wijziging aan de voorwaarden zal worden bekendgemaakt via een verwittiging op deze website.